Tot 7 jaar cel voor invoer cocaïne, omkoping douanebeambten en deelname aan criminele organisatie

De rechtbank Noord-Holland heeft zes verdachten celstraffen tot 7 jaar opgelegd voor onder meer invoer van 8 kilo cocaïne in olijfolie uit Chili en het voorbereiden van invoer van 3 kilo cocaïne in boeken uit Venezuela.  Daarnaast zijn de drie hoofdverdachten, van wie één bij de douane werkte, veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Hoofdverdachten N. en C. zijn ook veroordeeld voor voorbereiding van invoer van cocaïne in golftassen uit Panamaen omkoping van douanebeambten, en N. voor voorbereiding van uitvoer van cocaïne in brieven naar Australië. De douanebeambten zijn veroordeeld voor ambtelijke corruptie.

Verdenking en bewijs

Na een anonieme tip kwamen de douanebeambten in beeld en vervolgens de andere verdachten. Telefoons zijn getapt en in de auto van N. is een peilbaken en afluisterapparatuur geplaatst, zodat gesprekken werden opgenomen. Op de telefoon van N. zijn Track & Trace-afdrukken gevonden van transporten. De meeste verdachten hebben zich op hun zwijgrecht beroepen, maar de rechtbankvindt dat hun betrokkenheid voldoende blijkt uit de bewijzen in het dossier.

Rolverdeling

De hoofdverdachten N. en C. hadden contacten met leveranciers van cocaïne in het buitenland. Zij waren bevriend met de derde hoofverdachte, douanebeambte Van de W., die tegen betaling pakketten met cocaïne zou doorlaten. Van de W. schakelde zijn collega Van Z. in die hem hielp met inroosteren op specifieke dagen en zelf ook op afroep beschikbaar was en daarvoor werd betaald. Twee mannen zijn veroordeeld voor het ter beschikking stellen van afleveradressen voor de drugspakketten. Gelet op ieders rol, die essentieel was in de keten tot cocaïne-invoer, is in alle zaken sprake van medeplegen.

Deelname aan een criminele organisatie

De drie hoofdverdachten zijn veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie. Douanebeambte Van Z. is daarvan vrijgesproken, omdat haar roldaarvoor te beperkt is geweest en zij slechts een korte periode actief is geweest.

Betrokkenheid van twee douanebeambten

De rechtbank tilt zwaar aan het feit dat twee douanebeambten betrokken zijn geweest bij de invoer van cocaïne. In die functie moeten zij juist zorgen voor het onderscheppen en in beslagnemen van cocaïne op Schiphol. Zij hebben het vertrouwen dat in hen als douanebeambte wordt gesteld op grove wijze beschaamd en het systeem van controle op de internationale drugshandel ondermijnd. Bovendien hebben zij de integriteit van de douane op Schiphol ernstig in diskrediet gebracht.

Strafmotivering

Hoofdverdachte N. en douanebeambte Van de W. zijn veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Daarbij heeft de rechtbank bij N. het aantal ingevoerde kilo’s cocaïne zwaar laten meewegen en het aantal bewezen verklaarde voorbereidingshandelingen en bij Van de W. dathij zich als douanebeambte heeft laten omkopen. Aan hoofdverdachte C. is 6 jaar gevangenisstraf opgelegd omdat - anders dan bij N. - er geen aanwijzingen zijn van eerdere betrokkenheid bij drugsinvoer. Aan Van Z. is 42 maanden gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank heeft ondanks het feit dat zij douanebeambte was, haar straf gematigd gelet op haar beperkte rol, de korte periode waarin zij deelnam én haar persoonlijke omstandigheden als alleenstaand ouder met de zorg voor een jong kind.  De twee mannen die afleveradressen gaven zijn veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, respectievelijk 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en de maximale werkstraf van 240 uur.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF