Toename aantal onderzoeken naar integriteitsschendingen binnen provincies

Provinciehuizen hebben de laatste jaren meer onderzoeken naar integriteitsschendingen laten uitvoeren. Van een interim-manager die zichzelf verrijkt, tot een ambtenaar die collega’s per e-mail bedreigt.   

NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) cijfers die inzicht bieden in het integriteitsniveau in de provinciehuizen. De gegevens betreffen een breed scala aan kleine en grote vergrijpen, waaraan gedeputeerden, leden van Provinciale Staten en ambtenaren bij de twaalf provincies zich schuldig hebben gemaakt. Ze laten ook zien dat het aantal onderzoeken de laatste vijf jaar is toegenomen: van acht in 2012 naar negentien in 2016.

Bron: NRC

Bron: NRC

Noord-Holland liet de afgelopen jaren de meeste onderzoeken naar integriteitsschendingen uitvoeren (21), daarna volgden Friesland (16) en Zuid-Holland (6). Als enige provincie voerde Flevoland tussen 2012 en 2016 geen integriteitsonderzoek uit – behoudens de screening van toekomstige gedeputeerden.

Het overzicht van meldingen en vaststellingen van integriteitsschending is gemêleerd. Het vaakst zijn integriteitskwesties onderzocht die draaien om fraude en corruptie (21) en belangenverstrengeling (18). Daarop volgen plichtsverzuim (9) en misbruik van provinciale middelen, zoals een OV-kaart van de werkgever (8).

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF