Stilletjes schafte de Europese Commissie het EU-corruptiebestrijdingsverslag af

In stilte besloot de Europese Commissie haar anticorruptierapport, het hart van het anticorruptiebeleid van de EU, te begraven. Tot grote verbazing van de nationale corruptiecorrespondenten, die betrokken zijn bij de totstandkoming van het rapport. Dat schrijft docent en onderzoeker Willeke Slingerland in Trouw.

De afschaffing zou op een uiterst ongelukkig moment nu meer dan ooitcorruptieschandalen de krantenkoppen domineren.

In 2014 publiceerde de commissie haar eerste anticorruptierapport om de strijd tegen corruptie van individuele lidstaten te monitoren. Dit rapport, een initiatief van het Europees Parlement, zou elke twee jaar verschijnen. Het bevat informatie over corruptiezaken en corruptietrends binnen de EU en schetst de beleidsontwikkelingen binnen lidstaten. Per sector worden de corruptierisico's in kaart gebracht en wordt de relatie tussen corruptie en andere misdrijven zoals fraude en witwassen aangetoond. En natuurlijk ontbreken de concrete aanbevelingen, gebaseerd op uitgebreid onderzoek van de lokale correspondenten, niet.

Het rapport biedt een belangrijk referentiekader voor de strijd tegen corruptie binnen Europa. Zo kan de commissie de prestaties van de nationale overheden ondersteunen en versterken en hen overtuigen om verdere stappen te zetten.

Dit rapport was echter meteen ook de laatste. Vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans besloot op 25 januari om het rapport niet meer op te stellen. Dit terwijl het onderzoek voor de tweede editie al grotendeels is afgerond. 

Met het verdwijnen van het anticorruptierapport is het EU-beleid ten aanzien van corruptiebestrijding onduidelijk geworden. De correspondenten roepen dan ook de Europese Commissie en het Europees Parlement op om hun eigen anticorruptie-agenda te omarmen en het eerste echte EU-brede controle-instrument in stand te houden.

Bron: Trouw 

 

Lees ook: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF