(Schijn van) belangenverstrengeling bij subsidie ZonMw voor medisch onderzoek

Uit onderzoek van radioprogramma Argos blijkt dat subsidieverstrekker ZonMw de afgelopen jaren tientallen keren onderzoeksgeld op onwettige wijze heeft toegekend aan medische wetenschappers. Zeker 38 gesubsidieerde onderzoeken komen uit de koker van leden van de programmacommissies die de aanvragen beoordelen en Argos stelt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Met deze projecten is miljoenen aan subsidiegeld gemoeid. De Algemene wet bestuursrecht verbiedt op grond van (schijn van) belangenverstrengeling dat commissieleden die oordelen over subsidieaanvragen, zelf meedingen naar de opdracht.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF