Recordaantal onderzoeken door Rijksrecherche naar schending van de geheimhouding binnen de politie

Het OM heeft, samen met de Rijksrecherche en de FIOD, meer aandacht gegeven aan de bestrijding van de aantasting van de integriteit en corruptie in de (semi)overheid en het bedrijfsleven. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Jaarverslag. 

De Rijksrecherche verrichtte in 2016 maar liefst 120 onderzoeken. Daarbij gaat het om voornamelijk oriënterende-, feiten- en strafrechtelijke onderzoeken. 

De meeste onderzoeken richtten zich op schietincidenten (34). Relatief veel onderzoek werd in 2016 verricht naar corruptie (20) of de schending van de geheimhouding binnen de politie (21). Voor wat betreft dat laatste gaat het om een recordaantal onderzoeken: van 11 onderzoeken in 2010 naar 21 in 2016: 

 
 


Achtergrond 

De Rijksrecherche is een algemene opsporingsdienst die valt onder het gezag en beheer van het College van procureurs-generaal. De Rijksrecherche is daardoor de onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt.

Onderzoek door de Rijksrecherche wordt ingesteld als het misdrijven betreft die de rechtsstatelijkheid en daarmee het aanzien van en het vertrouwen in de overheid (kunnen) ondermijnen. In grote lijnen betreft het opsporingsonderzoeken naar corruptie, valsheid in geschrift, fraude of schending van de geheimhoudingsplicht. 

Daarnaast doet de Rijksrecherche onder meer onderzoek naar vuurwapengebruik of andersoortig geweld met (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg door onder andere de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de bijzondere opsporingsdiensten en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook het overlijden van personen die zijn ingesloten door politie en de KMar worden door de Rijksrecherche onderzocht. 

 

Raadpleeg hier het volledige jaarverslag: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF