Onvoldoende inzet beursgenoteerde bedrijven voor bescherming klokkenluiders

Een nieuwe studie van Transparency International Nederland wijst uit dat slechts de helft van de onderzochte grote beursgenoteerde Nederlandse bedrijven voldoende maatregelen toepast om (potentiële) melders van misstanden te beschermen. Bij beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven is dat zelfs maar 21 procent.

TI-NL onderzocht de klokkenluidersprogramma’s van 27 beursgenoteerde Nederlandse bedrijven op drie dimensies: bescherming, procedure en cultuur. Met name op het gebied van cultuur valt er nog veel te winnen voor beursgenoteerde bedrijven. De meeste grote bedrijven hanteren geen hulplijn en hebben geen vertrouwenspersoon waar potentiële melders van misstanden terecht kunnen voor advies. Bij de beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven is het vaak niet mogelijk om benadeling te melden.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF