Nederlandse tuchtrechtspraak en de toepassing van de World Anti-Doping Code: 2010 t/m juni 2017

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse tuchtrechtspraak in dopingzaken? Dat vraagstuk heeft de Dopingautoriteit een kleine tien jaar geleden voor het eerst onderzocht. Het antwoord destijds luidde dat er veel mis was. Ruim de helft van alle uitspraken voldeed niet aan de normen uit het Nationale Doping reglement (NDR) en de World Anti-Doping Code. Het resultaat van voornoemd onderzoek is in dit tijdschrift gepubliceerd. Sindsdien is er veel veranderd. De positie van de Dopingautoriteit in tuchtzaken is tegenwoordig reglementair vastgelegd, de Code is ingrijpend gewijzigd, en het merendeel van de sportbonden laat zijn dopingzaken inmiddels behandelen door het Instituut Sportrechtspraak. Reden genoeg om nu, bijna een decennium later, de huidige stand van zaken met betrekking tot de dopingtuchtrechtspraak te onderzoeken. Daarbij komt tevens de vraag aan de orde hoe het zit met de kennis en de acceptatie van de dopingregels. Dat waren namelijk de twee belangrijkste door de Dopingautoriteit geïdentificeerde redenen voor het hoge aantal uitspraken dat niet conform het NDR en de Code was. Dit artikel bespreekt alle wijzigingen, die zijn doorgevoerd in de regelgeving en de structuur van de tuchtrechtspraak, alsmede de relevante tuchtrechtelijke beslissingen naar aanleiding van aangebrachte dopingovertredingen.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF