Leestip: Ethiek en recht in kort bestek

In Ethiek en recht in kort bestek worden kort de belangrijkste stromingen in de ethiek belicht en de relatie die deze stromingen hebben met het recht. 

Het eerste hoofdstuk introduceert de bouwstenen van de moraliteit: normen, waarden en deugden. Daarna worden in drie hoofdstukken drie belangrijke ethische stromingen beschreven: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek. Er zijn meer ethische stromingen, maar voor een eerste kennismaking is dit een juiste keuze. Steeds is er een relatie met het recht gelegd. Daarna volgt een hoofdstuk over rechtvaardigheid, omdat maatschappelijke rechtvaardigheid het doel van de sociale ethiek is en het recht een belangrijke rol in de verwezenlijking van rechtvaardigheid speelt. Het laatste hoofdstuk is een hoofdstuk over integriteit. Integriteit staat hoog op de agenda bij de overheid en in het bedrijfsleven. 

 

Praktische informatie

  • Auteur: Edward Schotman
  • Prijs: € 26,50
  • Aantal pagina's: 174
  • Uitgever: Boom Juridische Uitgevers
  • Druk: 4
  • Verschijningsdatum: 03-11-2017
  • ISBN: 9789462903531
  • Verschijningsvormen: paperback

     

Klik hier om het boek te bestelling via Jongbloed. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF