Leestip: Commentaar & Context Corporate Governance Code

Corporate governance in Nederland begint een eigen geschiedenis te krijgen. Op 8 december 2016 werd al weer de derde versie van de Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Deze ‘Code 2016’ brengt veel nieuws en speelt in op ontwikkelingen rondom actuele corporate governance vraagstukken. De Code is geen statisch bezit en volgt de dynamiek in onze maatschappij.

De belangrijkste nieuwe thema’s in de Code 2016 zijn lange termijn waardecreatie en cultuur als onderdeel van goede corporate governance. In deze uitgave wordt aan die onderwerpen uiteraard uitgebreid aandacht besteed, vooral ook in relatie tot de andere onderwerpen waarin die thema’s doorklinken, zoals bij risicobeheersing. Daarnaast is de Code op veel andere punten geactualiseerd, die ook in dit boek worden behandeld.

Dit boek geeft artikelsgewijs commentaar op de principes en bepalingen van de Code en biedt daarmee inzicht in de opzet en achtergrond van de verschillende Code-bepalingen.

 

Praktische informatie

  • Auteurs: Reinier Kleinpool, Martin van Olffen
  • Verschijningsdatum02-03-2017
  • ISBN9789462903760
  • Boom Juridische Uitgevers 
  • 1e druk, 2017
  • Prijs: € 39,00

 

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed.

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF