Klokkenluiders tot op heden $153 miljoen van VS ontvangen

Sinds de invoering van de klokkenluidersregeling in 2011 heeft de Amerikaanse SEC (Securities and Exchange Commission) al $ 153 mln uitgekeerd aan klokkenluiders. Die komen voor het overgrote deel uit de Verenigde Staten, maar de afgelopen jaren hebben zich ook 25 klokkenluiders uit Nederland gemeld.

In 2011 kwam in de Verenigde Staten een regeling tot stand waarin melders van misstanden binnen de financiële wereld zich konden melden bij de SEC. Hun anonimiteit is bij wet gegarandeerd. Als de melding klopt en een onderzoek volgt, kan de klokkenluider tien tot dertig procent krijgen van de boetes die uiteindelijk aan een overtreder worden opgelegd. De hoogste beloning tot nu toe bedroeg $ 30 mln en werd in 2013 uitgekeerd.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF