Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: In publieke sector hebben misstanden het vaakst betrekking op gemeenten en ministeries

Tijdens het eerste halfjaar dat het Huis bestaat, zochten 532 mensen contact met de
afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Bij 33 procent van de zaken in 2016 waarin met de afdeling Advies contact wordt opgenomen gaat het om een kwestie in de private sector, bij 32 procent in de publieke sector, bij 23 procent in de semipublieke sector en in 12% van de gevallen is de sector onbekend.

In de publieke sector hebben de misstanden het vaakst betrekking op gemeenten en ministeries (ieder zes zaken). Van de zaken in de semipublieke sector spelen acht zaken zich af in de branche zorg en welzijn (incl. kinderopvang, huishoudelijke zorg etc.).

In de publieke sector komt in 2016 een vermoeden van schending van voorschriften of regels het meest voor.

 

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF