Integriteitsagenda 2017: meer focus op ethisch gedrag, minder op regels

Op de slotconferentie van de Week van de Integriteit, georganiseerd door de International Chamber of Commerce (ICC) hebben publieke en private partijen, academici en het maatschappelijk middenveld de Integriteitsagenda voor 2017 vastgesteld. Kern van de boodschap is dat de focus meer op ethisch gedrag binnen organisaties moet komen te liggen, en minder op regels.

De eerste Integriteitsagenda zal einde 2017 tijdens de tweede Week van de Integriteit worden geëvalueerd.

Integriteitsagenda 2017: meer focus op ethisch gedrag, minder op regels:

1. Versterk de bewustwording over risico’s van corruptie door voorlichting en training;
2. Onderken het belang van ethisch gedrag bij zakendoen; integriteit vraagt een bedrijfsculturele aanpak, ver voorbij het eenvoudig stellen van normen en regels;
3. Onderken het belang van een gezamenlijke aanpak, ‘collective action’;
4. Dereguleer; de regeldruk is nu veel te hoog terwijl de focus op ethisch gedrag belangrijker is;
5. Overheden, financiële instellingen: maak een concreet stappenplan hoe de integriteit geïnternaliseerd zal worden zodat deze een inherent onderdeel vormt bij al hun optreden;
6. Overheden: Draag zorg voor integer beeld van de overheid o.a. bij (implementatie) gedragscodes;
7. Zorg voor meer aandacht voor ‘burgerschap’ en integriteit in het onderwijs;
8. Stimuleer zelf-melden van gevallen van corruptie, fraude en witwassen;
9. Benadruk de positieve effecten van integriteit en integer werken binnen organisaties;
10. Leiderschap in organisaties is cruciaal; iedereen is een voorbeeld;
11. Motiveer, stimuleer en faciliteer medewerkers intrinsiek om integer te handelen;
12. Deel kennis (good practices) en krachtige voorbeelden over integer zakendoen onderling;
13. Zorg binnen organisaties voor een bespreekcultuur in plaats van een aanspreekcultuur;
14. Integriteit is niet een opzichzelfstaand iets, maar een onderdeel van een groter geheel.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF