In hoger beroep opnieuw 24 maanden geëist tegen oud-wethouder Van Rey

“Een corrupte ambtenaar geeft het signaal af dat het ambtelijk apparaat beter of sneller werkt voor diegenen die dat kunnen betalen. De burger ervaart dat de overheid zich zelf niet aan de wet houdt terwijl juist de ambtelijke organisatie het goede voorbeeld moet geven: iedere burger heeft gelijke kansen en iedereen wordt gelijk behandeld. Juist de ambtenaar moet zich aan de regels houden. De ambtelijke organisatie functioneert dan ook slechts bij de gratie van het vertrouwen van de burger in het objectief en zakelijk functioneren van ambtenaren. Corruptie ondermijnt dat vertrouwen en tast daarmee de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan.”

Met deze woorden leidde de advocaat-generaal (OM) in Den Haag vandaag zijn strafeis in het hoger beroep in de zaak Van Rey in. Het OM eiste opnieuw een gevangenisstraf van 24 maanden. De oud-wethouder van Roermond wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen. Daarnaast is aan Van Rey ten laste gelegd dat hij zelf heeft omgekocht, dat hij stempassen en volmachtbewijzen heeft gebruikt in strijd met de wet en dat hij geld heeft witgewassen. Het OM eiste tegen Van Rey ook een verbod om als bestuurder bij de overheid te werken voor een periode van drie jaar.

Naast het dossier tegen Van Rey ligt er een aanklacht tegen projectontwikkelaar Van Pol, voor zijn aandeel in de corruptie. De advocaat-generaal eiste een gevangenisstraf van twee jaar tegen Van Pol.

Maatschappelijke voorbeeldfunctie

Het OM tilt zwaar aan het gebrek aan integriteit bij de verdachte en meent dat de straf die de rechtbank heeft opgelegd geen recht doen aan de ernst van de zaak. Het OM wil met de strafrechtelijke vervolging van integriteitsschending en ambtelijke corruptie alle initiatieven die vanuit de overheid worden genomen, om niet-integer gedrag en ambtelijke corruptie tegen te gaan, stevig  ondersteunen. In de visie van het OM hoort daarbij ook een stevige afkeuring door de rechter. “Juist als wethouder van de gemeente bekleedde Van Rey een maatschappelijke voorbeeldfunctie”, aldus het OM. “Voor hem geldt bij uitstek: een beetje integer bestaat niet.”

Ondermijning van het bestuur

Van Rey heeft het belang van projectontwikkelaar Van Pol en zijn eigen belang vooropgesteld ten koste van de stad Roermond en haar inwoners. Het is Van Pol die Van Rey in de periode van 2004 tot 2012 heeft overstelpt met giften en donaties heeft gegeven aan het adviesbureau van de kinderen van Van Rey. Veel projecten in het kader van stadsontwikkeling werden in die periode aan de bedrijven van Van Pol gegund. “Het OM vindt het buitengewoon ernstig dat ondernemers op deze manier ambtenaren corrumperen ten gunste van hun onderneming. Ondernemers mogen hun succes niet te danken hebben aan corruptie of door middel van giften of gunsten ambtenaren en daardoor het bestuur naar hun hand denken te kunnen zetten.”

Hoger beroep

De corruptiefeiten zijn bijzonder kwalijk, oordeelt het OM: “De essentie van de zaak ligt niet in het financiële voordeel dat Van Rey of Van Pol voor zichzelf heeft behaald maar in het ontbreken van integriteit bij Van Rey en bij de ondermijning van het ambtelijk apparaat door Van Pol”. Daarnaast heeft Van Rey bij de benoemingsprocedure van een burgemeester Van Rey het vertrouwen dat in hem werd gesteld geschonden door illegaal gebruik van stempassen en volmachten. Ook heeft hij daardoor inbreuk gemaakt op het kiesrecht van burgers.

Taakstraf

Van Rey werd eerder door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Het OM had een gevangenisstraf van twee jaar geëist. Zowel het OM als Van Rey zijn tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Van Pol werd in eerste aanleg veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Ook hier zijn zowel OM als verdachte in hoger beroep gegaan.


Het hof doet (naar verwachting) uitspraak op 20 december.

 

Bron: OM

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF