Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Wat zijn uw nevenfuncties, heeft u familie die momenteel werkzaam is bij een gemeente, provincie of waterschap of bij een bedrijf dat zakelijke belangen daarmee heeft? Bent u betrokken geweest bij een geschil tussen een of meer van deze partijen? Een potentiële kandidaat voor een lokale politieke partij krijgt heel wat vragen voor zijn kiezen.

Met het oog daarop heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de VNG, het IPO en de UvW een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen.

Deze handreiking heeft tot doel om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor volksvertegenwoordigende en bestuurlijke functies te verbeteren. De handreiking biedt in de vorm van een handzame toolbox een overzicht van methoden die de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen van de integriteit van – en het verbeteren van het bewustzijn over de integriteitsrisico’s bij potentiële kandidaten. Dit gaat onder meer om een leidraad integriteit ten behoeve van selectiegesprekken en dilemmakaarten integriteit.

Ook zijn de tools in de handreiking geschikt om tijdens de werving en selectie potentiële spookvertegenwoordigers te herkennen en tegen te kunnen gaan. De handreiking is voor iedereen vrij beschikbaar.
 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF