Geen vermindering FCPA handhaving onder Trump

Nadat Trump is verkozen tot president van de VS begonnen de geruchten over de toekomstige handhaving van de FCPA. Zo noemde Trump de FCPA een “horrible law” die een belemmering is voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen in het buitenland. In 2012 zei hij nog tegen CNBC: “It puts us at a huge disadvantage”. En als president heeft Trump een regel in de kiem gesmoord die buitenlandse omkoping door Amerikaanse energiebedrijven tegen moest gaan, heeft hij geweigerd zijn belastingaangiften openbaar te maken en heeft hij trainingen ethiek voor medewerkers van het Witte Huis geannuleerd.

Uit een speech van Acting Principal Deputy Assistant Attorney General McFadden tijdens een corruptie congres in Washington op 18 april blijkt echter dat de Department of Justice (DOJ) zich (nog steeds) actief zal inzetten voor wat betreft de handhaving van de FCPA met betrekking tot rechtspersonen alsmede natuurlijke personen. 

McFadden: “[T]he department remains committed to enforcing the FCPA and to prosecuting fraud and corruption more generally.” 

McFadden gaf echter ook aan dat er mogelijk minder nadruk zal worden gelegd op het opleggen van omvangrijke boetes en lange gevangenisstraffen: “The Criminal Division’s aims are not to prosecute every company we can, nor to break our own records for the largest fines or longest prison sentences.” 

Tijdens de speech werd de nadruk gelegd op het belang van de handhaving van de FCPA richting natuurlijke personen. Ook kwam het belang van compliance en zelfmelden aan bod, waarbij werd aangegeven dat de DOJ de afgelopen jaren een aantal keer heeft afgezien van de vervolging van bedrijven na het vrijwillig melden van onregelmatigheden door deze bedrijven. 

Al met al lijkt het er sterk op dat het presidentschap van Trump geen vermindering in de handhaving van de FCPA tot gevolg zal hebben.  

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF