Geen tipgeld voor klokkenluider Ad Bos

De fiscus hoeft voormalig klokkenluider Ad Bos geen tipgeld uit te keren voor zijn rol in het blootleggen van de bouwfraude. Dat heeft de Raad van State in hoger beroep bepaald.

Bos leverde in 2001 schaduwadministraties van bouwbedrijven aan bij de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Die administraties waren de basis voor miljoenen aan terugvorderingen door de Belastingdienst, strafzaken tegen een aantal bouwbedrijven die bij grootschalige fraude betrokken waren en een parlementaire enquêtecommissie naar de omvang van bouwfraude in Nederland.

Bos kreeg eerder een schadevergoeding van 1,7 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken ter compensatie van materiële schade als gevolg van zijn rol in de bouwfraude. 

In 2014 vroeg hij daarnaast ook om ‘tipgeld’ bij de fiscus omdat daar een tipgeldregeling zou bestaan. Dat werd hem toen geweigerd omdat tipgeld alleen wordt uitgekeerd als daarover voorafgaand aan verstrekking van dossiers afspraken zijn gemaakt. Dat was bij Bos niet het geval.

Die interne tipgeldregeling bestaat bij de belastingdienst sinds 1985. Maar eventuele beloning is geen beleid, eerder uitzondering. De Belastingdienst wil daarmee een Amerikaanse claimcultuur in Nederland voorkomen. Eerder stelde de rechtbank de Belastingdienst in het gelijk in de weigering op tipgeld uit te keren. De Raad van State heeft dat vonnis nu in hoger beroep bekrachtigd.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF