Financiële toezichthouders AFM en DNB willen geen tipgeld betalen aan melders van misstanden

Tijdens het wetgevingsoverleg over de Wet implementatie richtlijn en verordening marktmisbruik op 4 juli 2016 heeft de minister van Financiën, Dijsselbloem, toegezegd dat hij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank zou vragen intern beleid te formuleren over het toekennen van beloningen aan melders van misstanden. 

De toezichthouders hebben hun standpunt bepaald en de minister geïnformeerd met een gezamenlijke brief van 29 juni 2017. De AFM en DNB schrijven in deze brief dat zij geen tipgeldregeling zullen opstellen, omdat het huidige instrumentarium voor het melden van misstanden voldoet.

Lees hier de brief van de AFM en DNB. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF