Ex-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie ontslagen

Korpschef Erik Akerboom heeft de omstreden oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie Frank Giltay ''een voorgenomen besluit verstrekt''. In de media wordt gesuggereerd dat Giltay onvoorwaardelijk met ontslag krijgt wegens 'zeer ernstig plichtsverzuim'. Giltay zou zich als COR-voorzitter niet alleen hebben bezondigd aan exorbitante uitgaven op kosten van de politie zoals buitensporige feesten, maatpakken en de inhuur van persoonlijk adviseurs met wie hij bevriend was, maar hij zou ook moedwillig hebben gefraudeerd. 

Zo zou hij 198 flessen prosecco bij zijn echtgenote hebben laten bezorgen, waarvoor de politie heeft betaald. Rekeningen voor uitgaven liet hij achteraf veranderen waarna ze werden gedeclareerd. Een groot deel van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro ging op aan uitgaven waarvoor het geld niet was bedoeld.

Ook zou de Giltay oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van een creditcard, die hem door de politie was verschaft. Hoewel het pinnen van contant geld hem was verboden, nam hij binnen een jaar 14.000 euro op. Hij kon veel van die uitgaven niet verantwoorden en vroeg verkopers om facturen aan te passen. 

Het ministerie van Justitie heeft een onderzoekscommissie aangesteld. Die bekeek het uitgavenpatroon bij de COR, die een jaarlijks budget van ongeveer 1,5 miljoen euro had. Het onvermogen van de politietop en het departement om daar iets aan te doen is ook onder de loep genomen. 

De zogeheten commissie Ruys presenteert haar bevindingen op 12 september. Eigenlijk zou dat al eerder gebeuren, maar de presentatie werd uitgesteld nadat oud-korpschef Gerard Bouman in de zomer een zware hartaanval kreeg, waaraan hij op 31 juli overleed.

Bouman heeft in het integriteitsonderzoek van de politie verklaard dat hij het te druk had om de uitgaven van de centrale ondernemingsraad in de gaten te houden. 

Wel gaf hij toe de oud-voorzitter persoonlijk 4.000 euro te hebben geleend om hem te helpen bij het aflossen van zijn twee hypotheken. Toen Giltay in 2015 werd gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vrouw, verzekerde Bouman hem dat hij voorzitter van de COR kon blijven. Vlak voordat Bouman begin 2016 vertrok bij de Nationale Politie, liet hij Giltay van schaal 9 naar schaal 11 bevorderen wegens bijzondere verdiensten.

Giltay zou de vrije hand hebben gekregen van Bouman. De suggestie werd zelfs gewekt dat die veel door de vingers zag in ruil voor Giltays steun.

Giltay legde in juni vorig jaar zijn functie als voorzitter van de COR onder grote druk en met tegenzin neer. Akerboom deed aangifte tegen hem van oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering en ambtelijke omkoping. Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk in oktober bekend of hij zal worden vervolgd.

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF