Cruciale rol voor accountants in bestrijding corruptie

Een nieuwe studie van de Internationale Federatie van Accountants (IFAC) 'The accountancy profession - Playing a positive role in tackling corruption' toont aan dat accountants een cruciale rol spelen in de bestrijding van corruptie. Accountants blijken een grote rol te spelen in het detecteren en terugdringen van corruptie en leveren daarmee een belangrijk aandeel in het oplossen ervan. Volgens de CEO van IFAC, Fayez Choudhury, is dit de eerste studie die een link legt tussen het aantal accountants in de beroepsbevolking en de betere uitkomsten in de Transparency International’s global Corruption Perceptions Index.
 

De accountant als waakhond

Uit de studie blijkt dat er een verband te zien is tussen de aanwezigheid van accountants in G20-landen en staten die aangesloten zijn bij de FATF en het terugdringen van corruptie. Er is ook een sterk verband tussen het implementeren van de ethische, educatieve en onderzoeks- en disciplinevereisten van de wereldwijde accountancy en gunstigere uitkomsten van internationale corruptiemaatregelen.

Het rapport van IFAC valt samen met de publicatie van de Global Corruption Barometer, welke gebaseerd is op reacties van meer dan 22.000 mensen uit 16 landen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat meer dan 25% van de ondervraagde personen weleens steekpenningen heeft betaald om gebruik te kunnen maken van publieke diensten.

De rol van accountants in het aanpakken van fraude is geen nieuw fenomeen, aldus Choudhury. Choudhury wijst op een Engelse fraudezaak van meer dan een eeuw geleden waarin een accountant werd vrijgesproken van betrokkenheid bij fraude. De Engelse rechter in deze zaak wees erop dat accountants als waakhond dienen op te treden en niet als speurhond. De primaire rol van de accountant is dus niet het detecteren van fraude, maar ervoor te zorgen dat er goede controlesystemen bestaan, zo legt Choudhury uit. Wat echter wel is veranderd ten opzichte van een eeuw geleden, is het feit dat de maatschappij meer besef heeft van en minder tolerant is tegenover corruptie. Dit heeft gedeeltelijk te maken met een verminderd vertrouwen in overheden en grote bedrijven, maar ook met de grote omvang van fraude in de moderne wereld.
 

Deel van de oplossing

Het Wereld Economisch Forum schat de wereldwijde kosten van corruptie op een jaarlijks bedrag van 2,6 triljoen. Dit soort bedragen schokken de maatschappij en zorgen voor een meer gezamenlijke aanpak dan ooit tevoren, aldus Choudhury. De studie zoekt de oplossing hiervoor deels in een grotere wereldwijde toepassing van hoogstaande internationale normen op het gebied van financiële verslaglegging, audit en ethiek. De studie benadrukt ook hoe accountants in positieve zin kunnen bijdragen, zowel op individueel als collectief niveau. De studie laat zien dat in landen waarin corruptie wordt teruggedrongen, er een sterk, actief en betrokken accountancyberoep opereert in landen.

Accountancy gaat in de kern om transparantie, vertrouwen, integriteit en verantwoordelijkheid, aldus Choudhury. Als de cijfers kloppen, consistent gepresenteerd worden en valide zijn, dan is dat het toppunt van transparantie. Transparantie is nodig voor zowel het voorkomen als het detecteren van corruptie, maar is tegelijkertijd ook de sleutel tot het verantwoordelijk houden van de mensen die belast zijn met het maken van besluiten op basis van de financiële informatie die zij voorgelegd krijgen. Volgens Choudhury moeten accountants constant worden herinnerd aan het feit dat ethisch gedrag de kern van het beroep is. Daarnaast roept Choudhury accountants op zich voor te bereiden op technologische ontwikkelingen. Dit is nodig om cliënten, werkgevers en ook de accountants zelf optimaal te kunnen dienen in het financiële werkveld dat constant aan technologische veranderingen onderhevig is, aldus Choudhury.
 

Conclusie

Als accountants samenwerken kunnen zij een geweldige kracht zijn. Fayez Choudhury merkt op dat het IFAC-rapport de positieve rol die accountants wereldwijd spelen in de aanpak van corruptie wordt miskend. Volgens Choudhury is hun professionaliteit een essentieel onderdeel voor succes. Choudhury roept accountants ook op om – als waakhonden – zich uit te spreken over wat zij ontdekken tijdens hun werkzaamheden. “Be part of the voice of public outcry”, aldus Choudhury.
 

Lees meer: 

 

Door Merel Pontier

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF