Commissie lanceert klokkenluidersinstrument voor anoniem melden van kartels

Op 16 maart 2017 heeft de Europese Commissie een nieuw klokkenluidersinstrument gelanceerd. Dit instrument moet het voor personen gemakkelijker maken om de Commissie anoniem te informeren over geheime kartels en andere mededingingsinbreuken.

De meeste kartels zijn volgens de Commissie tot nu ontdekt via haar clementieregeling. Deze regeling biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun eigen deelname aan een kartel op te biechten in ruil voor kwijtschelding of verlaging van een boete. 

Het klokkenluidersinstrument moet de clementieregeling aanvullen en versterken. Nu kunnen ook personen die kennis hebben van het bestaan of de werking van een kartel of andere soorten mededingingsinbreuken de Commissie hiervan op de hoogte brengen. 

De basis van het nieuwe instrument wordt gevormd door een speciaal ontworpen berichtensysteem dat het verzenden van versleutelde berichten in twee richtingen mogelijk maakt. Het berichtensysteem wordt gerund door een gespecialiseerde externe serviceprovider die als tussenpersoon optreedt. Deze serviceprovider geeft alleen de inhoud van ontvangen berichten door. Metagegevens die zouden kunnen worden gebruikt om de persoon te identificeren die de informatie verstrekt, worden niet doorgezonden.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF