Artikel: Wet Huis voor klokkenluiders verbetert de positie van de klokkenluider niet

De Wet Huis voor klokkenluiders beoogt de voorwaarden voor klokkenluiden te verbeteren en de klokkenluider beter te beschermen. In deze bijdrage wordt betoogd dat die doelen niet bereikt worden, doordat de wet te beperkt is gedefinieerd. Zo zullen werknemers zelden een beroep kunnen doen op de wet en daardoor de gewenste rechtsbescherming missen. Om de lacunes in de wet aan te vullen, worden een aantal tips gegeven.

Lees hier het volledige artikel:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF