Artikel: Wegwijs in het Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze bijdrage staat uitgebreid stil bij deze wet, te beginnen bij de ontstaansgeschiedenis en de begrippen Huis en Klokkenluider. Aansluitend worden alle fases van de procedure besproken, zoals de rol van de afdeling advies, de verplichte interne klokkenluidersregeling, de diverse facetten van de externe melding, het onderzoek naar de misstand, het rapport en de aanbevelingen door de afdeling onderzoek en verdere bekendmaking aan het EHRM, de HR en de PIDA.

Betoogd wordt dat het een heuglijk feit is dat de wet er uiteindelijk is gekomen. Qua inhoud is het resultaat echter bedroevend. Zo is er sprake van een onwerkbare constructie met adviseurs en onderzoekers onder één dak, geringe effectiviteit van het bejegeningsonderzoek, minimale waarborgen voor de werkgever, het ontbreken van regels voor en rechtsbescherming bij verdere bekendmaking, onereuze bewijslastverdeling en onzekerheid over het werknemersbegrip, de verhouding tussen de toezichthouders en het Huis, het goede trouw-vereiste en de geheimhoudingsverplichtingen. Gevreesd wordt dat indien de belangrijkste van deze punten niet worden aangepakt en de rechtsontwikkeling zich niet meer richting EHRM, PIDA en Aanbevelingen beweegt, van de dubbele doelstelling van de wet niets terechtkomt. 

Lees verder: 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF