Artikel: Versteviging van risicomanagement in het perspectief van de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code

Dit artikel gaat in op de voorgestelde wijzigingen van de Nederlandse Corporate Governance Code op het terrein van risicomanagement. Betoogd wordt dat de wijzigingen veelal nuttige voorstellen betreffen. Wel zijn nog enkele verbeteringen mogelijk. 


Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF