Artikel: Over de strafrechtelijke positie van de klokkenluider en zijn rechtsbescherming

In dit artikel wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en wat de wet betekent voor de positie van de klokkenluider en voor de rechtspraktijk. Het blijkt dat de wetgever de bescherming van de klokkenluider vooral arbeidsrechtelijk heeft willen vormgeven via het zogenaamde benadelingsverbod. Vanuit straf(proces)rechtelijke optiek beoogt de Wet Huis voor klokkenluiders geen aanvullende rechtsbescherming te bieden.

De auteur werpt de vraag op of de discussie die aan de Wet Huis voor klokkenluiders vooraf is gegaan niet te eng is gevoerd en of niet had moeten worden gekeken naar ervaringen op het terrein van het mededingingsrecht.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF