Artikel: Ondernemer en overheidsfunctionaris - de glijdende schaal van vriendschap naar omkoping

De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 juli 2016 in drie strafzaken vastgesteld dat sprake was van ambtelijke omkoping. De rechtbank achtte bewezen dat een projectontwikkelaar twee oud-wethouders van de gemeente Roermond had omgekocht en dat beide oud-wethouders zich hadden laten omkopen. De uitspraken zijn interessant omdat ze iets zeggen over de vraag wanneer de band tussen ondernemers en ambtenaren, in dit geval twee wethouders, zo nauw wordt dat geen sprake meer is van vriendschap maar van omkoping.

Lees verder: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF