Artikel: Meldingen van integriteitsschending - een stappenplan en de toepassing daarvan op een casus

Art. 15, derde lid, 41c tweede lid en art. 69 tweede lid van de Gemeentewet bevatten de verplichting voor de raad om voor zijn leden, voor de wethouders en voor de burgemeester een gedragscode vast te stellen. Op grond van art. 170, lid 2, bevordert de burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Het is aan de raad om te bepalen wat hij opneemt in de gedragscode, en de burgemeester wordt geacht het begrip ‘bestuurlijke integriteit’ te interpreteren. In dit artikel wordt onderzocht welke stappen de burgemeester zou kunnen of moeten zetten om tot een verantwoorde aanpak van meldingen van integriteitsschending te komen. Hierbij wordt het ‘stappenplan onderzoek en registratie integriteitsschendingen politieke ambtsdragers van de gemeente Hilversum en de toepassing daarvan in een concrete casus als voorbeeld genomen. Uit het stappenplan en uit de casus blijkt wat de dilemma’s zijn voor de verschillende functies, in het bijzonder die van burgemeester.

 

Lees verder: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF