Artikel: Integriteitrisico’s ontleed, dreigingen en kwetsbaar heden

In augustus 2015 heeft DNB guidance gepubliceerd over het opstellen van een systematische integriteitrisicoanalyse: ‘De Integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan’. In deze ‘gebruikersgids’ staat beschreven welke stappen een financiële onderneming kan nemen om een gedegen integriteitrisicoanalyse op te stellen. DNB hecht bij het opstellen van een integriteitrisicoanalyse veel waarde aan het gebruik van risicoscenario’s voor de beoordeling van de integriteitrisico’s, als ook de onderbouwing van de weging van de risico’s en de toetsing van de risico’s aan de risk appetite. Het opstellen van risicoscenario’s is lastig omdat daarbij moet worden bekeken wat voor externe en interne dreigingen er zijn zonder de bestaande beheersmaatregelen mee te nemen. Het kijken naar de verschijningsvormen van integriteitrisico’s en de daarbij behorende dreigingen en kwetsbaarheden kan voor een financiële onderneming behulpzaam zijn bij het opstellen van risicoscenario’s.

In dit artikel beschrijft de auteur ten aanzien van diverse integriteitrisico’s wat de verschijningsvormen zijn en welke dreigingen en kwetsbaarheden zich kunnen voordoen. In hoofdstuk 2 beschrijft de auteur de juridische basis voor de integriteitrisicoanalyse. In hoofdstuk 3 gaat de auteur dieper in op wat een risico eigenlijk is en in hoofdstuk 4 beschrijft de auteur de dreigingen en kwetsbaarheden van diverse integriteitrisico’s. Ten slotte gaat de auteur in hoofdstuk 5 in op de risk appetite van financiële ondernemingen en de-risking.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF