Artikel: Huis voor klokkenluiders, een opleveringsrapport

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet, een initiatief van SP-Kamerlid Van Raak e.a., is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Een eerste voorstel, uit 2012, stuitte op dermate veel weerstand, dat uiteindelijk een total make over heeft ondergaan. In deze bijdrage wordt de wet beschreven en becommentarieerd.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF