Artikel: Extra bescherming voor de klokkenluider. Het huis in zijn omgeving beschouwd.

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden en op 4 juli 2016 heeft het Huis officieel zijn poorten geopend. Het Adviespunt Klokkenluiders, de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) zijn in het Huis opgegaan. Het Huis is daarmee het resultaat van samenvoeging van reeds bestaande kleinere woningen, met overigens wel een nieuwe uitbouw. Het maakt bovendien deel uit van zijn omgeving, die mede zijn waarde bepaalt en op haar beurt door de nieuwe elementen van het Huis wordt opgefrist. Dit artikel gaat in op de samenhang van de nieuwe wet met reeds bestaande bescherming van klokkenluiders. De vraag is, wat de meerwaarde is van de wet, en welke extra bescherming deze wet biedt aan klokkenluiders.

Lees meer:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF