Artikel: Doping, ideologie en de matige rechtspositie van topsporters

Het wetsvoorstel ‘Wet uitvoering dopingbeleid’, dat op 20 september 2016 door de regering is ingediend, heeft als uitgangspunt de door de World Anti-Doping Agency (WADA) in 2003 opgestelde Code. In deze bijdrage worden kanttekeningen geplaatst bij de regelgeving van het WADA en wordt de rechtspositie van de topsporter onder deze regelgeving bezien.

De regelgeving van het WADA is steeds strenger geworden. De hiervoor door het WADA gebruikte argumenten worden besproken en betoogd wordt dat deze een ideologisch karakter hebben. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de rechtspositie van de topsporter matig is te noemen. De Nederlandse overheid realiseert zich onvoldoende, nu voor de wetgeving is aangesloten bij de Code van het WADA, dat de argumenten van het WADA ideologisch van karakter zijn hetgeen niet leidt tot rechtvaardigheid, maar alleen tot schijn van rechtvaardigheid.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF