Artikel: De Panama Papers, veel opschudding, maar weinig nieuws (onder de zon)!

De fenomenen die in de Panama Papers worden beschreven, zijn zeker niet nieuw en zijn in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw al uitvoerig beschreven. Een aantal belangrijke bevindingen van toen voor wat betreft de bestrijding van internationaal belastingvermijdingsgedrag komen aan bod. Nagegaan wordt wat de betekenis ervan kan zijn voor de beoordeling van de huidige EU- en OESO-voorstellen inzake de bestrijding van internationale belastingvermijding. 

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF