Artikel: De herziene Nederlandse Corporate Governance Code en tegenstrijdig belang

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. De Nederlandse Corporate Governance Code biedt richtlijnen voor de governance van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en is voor het eerst vastgesteld in 2003 en daarna eenmalig herzien in 2008 (Code 2008).

In deze bijdrage volgt een overzicht hoe na de herziening van de Code 2008 de tegenstrijdigbelangregeling voor een bestuurder of commissaris van een beursgenoteerde N.V. uitwerkt en met name wat deze herziening betekent voor het begrip tegenstrijdig belang. 

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF