22 zelfmeldingen in eerste jaar FCPA pilot program

In de VS is het aantal zelfmeldingen van buitenlandse omkoping toegenomen na de introductie van het FCPA pilot program. Volgens het hoofd van de fraudesectie van DoJ zijn in totaal 22 bedrijven zelf naar voren gekomen.

Achtergrond pilot 

De pilot wordt nader beschreven in de ‘FCPA Enforcement Plan and Guidance‘. Bedrijven die volledig in lijn met de vereisten van de pilot handelen, komen in aanmerking voor een vermindering van 50% op de boete die hen normaal gesproken wordt opgelegd op basis van de U.S. Sentencing Guidelines. Daarnaast wordt mogelijk het opleggen van een compliance-monitor vermeden. In de Guidance wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen misstanden die door bedrijven zelf worden gemeld en misstanden die op andere wijze aan het licht komen. In dat laatste geval kan een bedrijf, bij volledige medewerking, slechts in aanmerking komen voor een korting van maximaal 25% op de op te leggen boete.

De pilot en bijbehorende Guidance zetten de lijn, die voor het eerst is uitgezet met het Yates Memo, door. Nieuwe standaarden voor de vervolging van natuurlijke personen in FCPA-zaken worden in de Guidance uiteengezet. De Guidance geeft in de inleiding nadrukkelijk aan dat de pilot is bedoeld om bedrijven aan te moedigen om vrijwillig misstanden te melden om de vervolging van natuurlijke personen mogelijk te maken – wiens gedragingen anders wellicht nooit zou zijn ontdekt of in ieder geval niet aan de autoriteiten zou zijn gemeld.

Lees meer:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF