Zeven maanden gevangenisstraf geëist voor omkoping en valsheid in geschrift voormalige treasurer van woningcorporatie Havensteder en betrokken financieel bemiddelaar

Het Functioneel Parket heeft voor de rechtbank in Rotterdam 7 maanden gevangenisstraf geëist tegen de voormalige treasurer van woningcorporatie Havensteder en de betrokken financieel bemiddelaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen beiden van omkoping en valsheid in geschrifte. Het OM verwijt de treasurer dat hij ruim 166.000 euro van de financieel bemiddelaar heeft ontvangen en dat hij 6 valse facturen heeft opgemaakt om deze omkopingsgelden af te dekken. De financieel bemiddelaar wordt verweten dat hij de treasurer heeft betaald en dat hij de 6 valse facturen voor handen heeft gehad.

Ernst van de feiten

“Zelfverrijking in de corporatiesector is opvallend en ook pijnlijk. Woningcorporaties hebben als doel om in volkshuisvestiging te voorzien en al deze strafzaken werpen een smet op de hele sector.”, aldus de officier.

De afgelopen jaren is de maximale straf voor niet ambtelijke-omkoping verhoogd van 1 jaar naar 4 jaar. Hiermee heeft de wetgever voorzien in de behoefte van de maatschappij om omkoping zwaarder dan voorheen te bestraffen. “De integriteit van werknemers, het vertrouwen dat een werkgever in zijn medewerkers moet kunnen hebben en eerlijke concurrentieverhoudingen, dat alles wordt ondermijnd door corruptie. En dan hebben we het nog niet over het effect van omkoping voor de andere werknemers: je vraagt je af of meer mensen dit hebben gedaan, het is demotiverend en zelfs schadelijk voor de hele organisatie.”, aldus de officier.

Strafeis

“De treasurer is pas naar buiten getreden toen hij eigenlijk niet anders kon. Echter, het OM is ervan overtuigd dat hij berouw heeft over wat hij heeft gedaan en dat hij opgelucht is dat de kwestie nu bekend is. Hij heeft uiteindelijk open kaart gespeeld naar zijn werkgever en naar justitie toe.“, aldus de officier.

Ook voor de financieel bemiddelaar geldt dat zijn houding ten opzichte van de strafbare gedragingen meeweegt bij het bepalen van de strafmaat. Volgens de officier ontkent hij de strafbare gedragingen en is hij met een ‘alternatief scenario’ op de proppen gekomen. Een scenario dat in de visie van het OM volstrekt onaannemelijk is en laat zien dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd.

De treasurer hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 maanden tegen zich eisen. Voor de financieel bemiddelaar vindt de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 maanden ook op zijn plaats. Tevens heeft de officier een ontnemingsvordering tegen de financieel bemiddelaar aangebracht. Het OM meent dat hij ruim € 520.000 aan wederrechtelijk verkregen voordeel aan de Staat moet betalen. De treasurer heeft zijn voormalig werkgever gecompenseerd, om die reden heeft het OM tegen hem geen ontnemingsvordering aanhangig gemaakt.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF