Voortgang UK Anti-Corruption Plan

In mei 2016 is een voortgangsrapportage gepubliceerd met betrekking tot het UK Anti-Corruption Plan. 

In december 2014 is het UK Anti-Corruption Plan geïntroduceerd. Het idee van dit plan is dat daarin alle huidige inspanningen en openstaande actiepunten van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van anti-corruptie worden neergelegd. 

Het UK Anti-Corruption Plan geeft een beeld van de prioriteiten van de autoriteiten op het gebied van anti-corruptie, waaronder een beter beeld krijgen van de wijze waarop corruptie de samenleving alsmede de economie raakt, het versterken van juridische en operationele instrumenten en activiteiten, het verbeteren van de handhaving, het tegengaan van misbruik van het financiële systeem en het opvoeren van internationale inspanningen. 

Voortgang

Het plan wordt regelmatig gereviewed door de interministeriële groep voor anti-corruptie. In dat verband is in mei 2016 een voortgangsupdate gepubliceerd. 

De algemene conclusie van dit rapport luidt dat de verschillende overheidsinstanties goede vooruitgang hebben geboekt. Eerder zijn 66 aandachtspunten benoemt. Daarvan zijn nu 62 actiepunten geïmplementeerd of worden op korte termijn geïmplementeerd.  

Door de uitvoering van het UK Anti-Corruption Plan zijn al verschillende commitments afgegeven die de aanpak van corruptie moeten versterken. Zo is bijvoorbeeld een nieuw delict geïntroduceerd, namelijk corruptie gepleegd door politieambtenaren. Daarnaast is een nieuwe Unit geherintroduceerd nanelijk de International Corruption Unit als onderdeel van de National Crime Agency. 

Ondertussen wordt binnen de Britse overheid - samen met verschillende partners - verder gewerkt aan de nog openstaande actiepunten uit het plan dat erop toe dient te zien dat corruptie zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten wordt aangepakt.

Een nieuwe strategie wordt in november 2016 verwacht.  

Voor meer informatie:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF