VK biedt geen adequate bescherming voor klokkenluiders

Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van NGO Blueprint for Free Speech en the Thomson Reuters Foundation is de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk - die bedoeld is om bescherming te bieden aan klokkenluiders tegen represailles op de werkvloer - inadequaat en voldoet deze niet aan de meeste internationale standaarden. 

Uit het rapport zou blijken dat in de wet in kwestie, de Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA), specifieke maatregelen ontbreken die moeten voorkomen dat werknemers - die een mogelijke onregelmatigheid hebben gemeld - benadeeld worden. Zo bevat de PIDA geen sancties voor managers en medewerkers die represailles nemen tegen de klokkenluider en voorkomt de wet aldus niet effectief dat klokkenluiders het doelwit worden van dergelijke represailles dan wel andere vormen van benadeling.

De praktijk vereist dat klokkenluiders eerst slachtoffer worden van dergelijke handelingen voordat ze hun rechten in kunnen roepen en bescherming kunnen krijgen, aldus het rapport. Deze tekortkomingen zijn het gevolg van lacunes in de wet. 

Het rapport verwoordt twintig punten die bij zouden dragen aan de verbetering van de situatie voor klokkenluiders in het VK en voorziet in een blauwdruk met best practices voor landen die wetgeving op dit gebied opstellen. 

Voor meer informatie:

   

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF