Vertrouwenspersoon Nieuwe Stijl

Jarenlang is er gewerkt om het Huis voor klokkenluiders tot stand te krijgen en het is een heel proces geweest om het door de Kamers te loodsen. Sinds 1 juli jl. is het dan eindelijk zover; het Huis staat en is volledig bemenst. Een belangrijke rol in het meldingsproces speelt de vertrouwenspersoon; een vangnet voor medewerkers die rondlopen met vermoedens van misstanden. De rol van de vertrouwenspersoon heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld en het is van belang dat deze verder professionaliseert. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen en doet aanbevelingen om te komen tot een professionele vertrouwenspersoon die een goede rol kan spelen in het meldingsproces.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF