Uitspraak in McDonnell-zaak: Nauwere interpretatie anti-corruptiewet door Supreme Court

Afgelopen week heeft de uitspraak van de Supreme Court (VS) in de zaak van voormalig gouverneur van Virginia, Robert McDonnell, behoorlijk wat stof doen opwaaien.

Achtergrond 

Robert McDonnell en zijn vrouw, Maureen, werden in 2014 veroordeeld. McDonnell op elf punten, waaronder voor samenzwering, omkoping en afpersing. Hij zou in totaal $177.000 aan giften en goederen aan hebben genomen van Jonnie Williams, de CEO van het in Virginia gevestigde bedrijf Star Scientific. De giften bestonden onder meer uit een Rolexhorloge van $6500, $15000 voor de bruiloft van zijn dochter, vakanties en meer. In ruil daarvoor zou het product van de ondernemer, een dieetsupplement, aangeprezen zijn binnen de kringen van de gouverneur. De echtgenote van McDonnell werd veroordeeld op negen punten, waaronder voor (een mislukte) poging bewijs weg te werken.

Williams was destijds op zoek naar goedkeuring voor zijn product van de Food and Drug Administration. Tijdens de rechtszaak liet de ondernemer weten te hopen dat de gouverneur onderzoekers zou overhalen zijn product te onderzoeken om zo zijn kansen op goedkeuring te vergroten. Het aannemen van giften is volgens de wet van de staat Virginia op zichzelf niet verboden.

Official act

Om tot een veroordeling te komen diende de openbare aanklager aan te tonen dat McDonnell een “official act” had gepleegd of ermee had ingestemd een “official act” te plegen in ruil voor de giften.

Een “official act” wordt gedefinieerd als: 

“any decision or action on any question, matter, cause, suit, proceeding or controversy, which may at any time be pending, or which may by law be brought before any public official, in such official’s official capacity, or in such official’s place of trust or profit.”

Volgens de openbare aanklager had McDonnell minimaal vijf van deze “official acts” gepleegd, waaronder het opzetten van besprekingen voor Williams met andere Virginia officials om het product van Star Scientific te bespreken, het hosten van een evenement voor Star Scientific bij McDonnell thuis alsmede het contacteren van andere government officials.

Zowel het gerecht in eerste aanleg als in hoger beroep ging hierin mee en veroordeelde McDonnell tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarna deze zich wendde tot het hoogste gerecht, de Supreme Court.

Supreme Court-uitspraak

De Supreme Court heeft de lezing van de openbare aanklager van het begrip “official act” verworpen en aangegeven uit te gaan van een meer begrensde interpretatie van het begrip:

“The text of §201(a)(3) sets forth two requirements for an “official act”: First, the Government must identify a “question, matter, cause, suit, proceeding or controversy” that “may at any time be pending” or “may by law be brought” before a public official. Second, the Government must prove that the public official made a decision or took an action “on” that question, matter, cause, suit, proceeding, or controversy, or agreed to do so.”

Hiermee interpreteert de Supreme Court de definitie van “official act” nauwer dan de lagere rechters eerder deden en overweegt dat handelingen als het opzetten van besprekingen, het enkel en alleen spreken met officials, of het organiseren van evenementen niet valt onder het begrip “official act”. Wat daar bijvoorbeeld wel onder zou kunnen vallen is het uitoefenen van druk op andere officials of hen adviseren om over te gaan tot een “official act”.

“The issue here is whether arranging a meeting, contacting another official, or hosting an event—without more—can be a “question, matter, cause, suit, proceeding or controversy,” and if not, whether it can be a decision or action on a “question, matter, cause, suit, proceeding or controversy.” The first inquiry is whether a typical meeting, call, or event is itself a “question, matter, cause, suit, proceeding or controversy.” The Government argues that nearly any activity by a public official qualifies as a question or matter—from workaday functions, such as the typical call, meeting, or event, to the broadest issues the government confronts, such as fostering economic development. We conclude, however, that the terms “question, matter, cause, suit, proceeding or controversy” do not sweep so broadly. The last four words in that list—“cause,” “suit,” “proceeding,” and “controversy”—connote a formal exercise of governmental power, such as a lawsuit, hearing, or administrative determination.”

Gevolgen zaak McDonnell

De Supreme Court heeft de McDonnell-zaak terugverwezen naar een appeals court. Daar dient beoordeelt te worden - met inachtneming van de interpretatie van de Supreme Court van het begrip “official act” - of ten aanzien van McDonnell tot een bewezenverklaring van omkoping kan worden gekomen.

Deze uitspraak geeft blijk van een nauwe(re) interpretatie van de Supreme Court van de anti-corruptiewetgeving en lijkt politici meer ruimte te geven voor het aannemen van giften in ruil voor bepaalde handelingen. Zolang deze handelingen, die tegenover een gift staan, niet kwalificeren als de daadwerkelijke uitvoering van overheidsbevoegdheden kwalificeren zij immers niet als omkoping. 

Wanneer dergelijke handelingen in de Verenigde Staten – mogelijk in tegenstelling tot andere landen – niet onder omkoping worden geschaard kan dit gevolgen hebben voor het verlenen van rechtshulp door de Verenigde Staten alsmede het meewerken aan de uitlevering van verdachten voor dergelijke strafbare feiten. Indien de handelingen in de VS immers niet worden aangemerkt als omkoping, ontbreekt dubbele strafbaarheid.

Volgens Chief Justice Roberts biedt deze interpretatie van de wet echter nog voldoende ruimte voor de vervolging van “klassieke omkoping” en het betalen van kickbacks:

“A more limited interpretation of the term “official act” leaves ample room for prosecuting corruption, while comporting with the text of the statute and the precedent of this Court.” 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF