Tweede consultatie concept NBA-handreiking ‘Corruptie, een relevant onderwerp in het kader van (controle)werkzaamheden van de accountant'

De NBA heeft een tweede consultatieronde voor de NBA-Handreiking ‘Corruptie, een relevant onderwerp in het kader van (controle)werkzaamheden van de accountant' gestart. In de nieuwe openbare-consultatieversie is de respons op de eerste openbare-consultatieversie verwerkt. Het doel van de nieuwe NBA-handreiking is accountants ondersteunen bij het inventariseren van corruptierisico’s in de fase van de risicoanalyse van de uitvoering van de opdracht.

Wijzigingen en toevoegingen

In hoofdstuk 1 is een overzicht toegevoegd van wetten en andere regelgeving in verband met corruptie. Ook komt in dit hoofdstuk de betrokkenheid van een accountantspraktijk bij mogelijke corruptie bij een cliënt aan de orde. De uitwerking van vooral de beroepsreglementering over corruptie en de relatie tussen corruptie en fraude volgt verder in het document.

Voor welke accountants?

De handreiking is voor accountants die controleopdrachten op jaarrekeningen uitvoeren. De handreiking biedt ook aanknopingspunten voor de uitvoering van andere opdrachten.

Inhoud

 • Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van relevante wet- en regelgeving, ook in de internationale context, inclusief uitleg over het verschil tussen betalingen verband houdend met omkopen en betalingen inzake ‘facilitation payments’.
   
 • Hoofdstuk 3 gaat dieper in op algemene risico’s ten aanzien van corruptie, gerelateerd aan specifieke landen, activiteiten en transacties.
   
 • Hoofdstuk 4 beschrijft corruptierisico’s en de controle van de jaarrekening.
   
 • Hoofdstuk 5 geeft aan welke werkzaamheden verricht moeten worden bij een aanwijzing van corruptie, op basis van Standaard 240 en 250.
   
 • Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de communicatie met de met governance belaste personen over bevindingen op het gebied van (risico’s op) corruptie.

Reageren

Op de concept handreiking kan tot en met 15 september 2016 gereageerd worden via het volgende e-mailadres: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Meer informatie

Bron: NBA

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF