Transparency International indexeert transparantie Nederlandse bedrijven

Transparency International Nederland (TI-NL) heeft een indexering van Nederlandse bedrijven met betrekking tot transparantie van hun publieke rapportages gelaneerd. Die transparantie ziet met name op aan corruptie gerelateerde documenten, zoals een code of conduct, klokkenluidersbescherming en anti-corruptie trainingen. 

Met het TRAC rapport – Transparency in Corporate Reporting – heeft TI-NL geanalyseerd welke praktijken en tekortkomingen in Nederland bestaan ten aanzien van het publiek rapporteren van aan corruptie gerelateerde informatie door het bedrijfsleven. Want hoewel Nederland altijd hoog scoort op de Corruption Perception Index van Transparency International, geldt dit niet noodzakelijk voor de landen waar ons bedrijfsleven actief is. Nederlandse bedrijven zijn goed voor 3.1 % van ‘s werelds export. Hierdoor hebben Nederlandse bedrijven te maken met landen van de top tot de hekkensluiters van de CPI.

De OESO heeft geconcludeerd dat omkoping in internationale zakelijke transacties een “widespread phenomenon” is. Dit is schadelijk, niet alleen vanwege morele of politieke onwenselijkheid, maar ook omdat het good governance, economische ontwikkeling en een gelijk speelveld verstoort. Corruptie is bovendien schadelijk voor de maatschappij waarin het plaatsvindt en voor het vertrouwen in publieke instituties en bedrijven. Een Eurobarometer uit 2014 op het gebied van corruptie van de Europese Commissie toont aan dat 81% van de Europeanen geloofde dat er te nauwe links zijn tussen bedrijfsleven en politiek en 67% was het eens met de stelling dat corruptie onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur in hun land.

Het meten van transparantie van bedrijfsrapportages over aan corruptie gerelateerde issues kan gezien worden als een graadmeter hoe bedrijven omgaan met corruptie. Door de indexering van de analyse hoopt TI bedrijven te stimuleren verdere maatregelen te nemen om corruptie in hun operaties uit te bannen, onder het toeziend oog van de maatschappij en stakeholders. Door transparant te rapporteren leggen bedrijven verantwoording af over hun bijdrage aan de strijd tegen corruptie.

Hoewel een uitgebreide publieke rapportage natuurlijk niet zeker stelt dat een bedrijf zich niet inlaat met corrupte transacties, is het wel een sterke indicator. Hierbij heeft TI-NL drie dimensies van externe rapportage geanalyseerd.

U kunt hier het gehele rapport downloaden.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF