TRACE Global Enforcement Report 2015: wereldwijde trends op het gebied van de handhaving van corruptie

Op 8 maart jl. heeft TRACE de 2015 editie van haar Global Enforcement Report gepubliceerd. TRACE publiceert dit rapport, dat een samenvatting geeft van data met betrekking tot wereldwijde handhaving van corruptie, jaarlijks.

In het rapport over 2015 worden een aantal interessante trends geïdentificeerd. Hieronder wordt op een drietal nader ingegaan:

  • Handhaving door autoriteiten buiten de VS

Handhaving door autoriteiten buiten de VS is in 2015 met 73% afgenomen en komt daarmee op het laagste aantal sinds 2007. Hoewel minder handhavend is opgetreden, is er geen sprake van een noemenswaardige afname van het aantal corruptie-onderzoeken dat buiten de VS heeft plaatsgevonden. In tegendeel. Van de 251 lopende onderzoeken naar vermeende omkoping van buitenlandse ambtenaren, wordt de helft uitgevoerd door autoriteiten buiten de VS.

  • Blijvende focus op omkoping van binnenlandse ambtenaren

Landen onderzoeken meer dan twee keer zoveel gevallen van vermeende omkoping van hun ambtenaren door buitenlandse bedrijven dan dat gevallen worden onderzocht die zien op de vermeende omkoping van buitenlandse ambtenaren. Brazilië is hierbij koploper, gevolgd door Indië en China. In totaal hebben 26 landen 79 keer handhavend opgetreden tegen buitenlandse bedrijven voor vermeende omkoping van binnenlandse ambtenaren.

  • Autoriteiten richten zich meer op fabrikanten en dienstverleners  

In de VS zijn de peilen met name gericht op fabrikanten en dienstverleners (service providers). Wereldwijd gezien wordt juist meer gefocust op de winningsindustrieën. Onderzoeken in de VS hebben zich ook meer en meer gefocust op de technologie/software industrie en financiële dienstverlening. Daarentegen is in de VS met name handhavend opgetreden tegen bedrijven actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie, veiligheid en gezondheidszorg.

 

Voor meer informatie:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF