Tijdschrift voor Compliance in het teken van De Compliance Officer

Het eerste nummer van hetTijdschrift voor Compliance van 2016 staat in het teken van de Compliance Officer. Allereerst lat Geert Vermeulen zijn gedachten gaan over de Compliance Officer van nu en de toekomt. Hij betoogt dat dit een Ethics & Compliance Officer moet zijn; een rol met een groot maatschappelijk belang en toenemende verantwoordelijkheid. Vervolgens schets hij een aantal ontwikkelingen waardoor de druk op de Ethics & Compliance officer groter zal worden. De Compliance Officers kan wel een institutioneel steuntje in de rug gebruiken, door (bijvoorbeeld) de positie van de Ethics & Compliance Officer te versterken in de Governance codes. De uitdagingen waarmee de functie te maken heeft kunnen niet door een individuele Ethics & Compliance Officer opgelost worden. Samenwerking met andere collectieve actie groepen is noodzakelijk. Dit maakt het werk van de Ethics & Compliance Officer uitdagender en leuker, aldus Geert.

Elke van Tiggelen en Wendy Silvertant beschrijven de compliancefunctie als de rol van de Business Partner; een rol die vraagt om een proactieve houding, vooruitkijken en anticiperen. Zij betogen dat organisaties en Compliance Officers zich moeten afvragen of de compliancefunctie is ingericht op een niveau dat past bij de organisatie en de omgeving. Hun artikel is gebaseerd op onderzoek van BDO, waar zij beide werkzaam zijn, naar de persoonlijkheidsprofielen van Compliance Officers. Dit onderzoek toont aan dat in 50% van de gevallen een goede match bestaat tussen de personen die de functie van Compliance Officer bekleden en de eisen die de organisatie, de regelgever en de maatschappij stellen aan uitvoering van de rol. Wellicht moet de Compliance Officer van nu ook een positief kritische instelling hebben over zijn of haar eigen rol.

Sjoerd Boerma bespreekt in zijn rubriek zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden.

Antoni Brack gaat in zijn gebruikelijke bijdrage ‘Kritisch over…..’ in op het boek Goed Toezicht – Principes van professionaliteit, democratie en good governance van Dick Ruimschotel, een nieuwe toezichtbijbel.

Edgar Karssing kijkt in de rubriek ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’ naar de boeken Een voor allen, allen voor een. Waarom leiders een cultuur van veiligheid moeten creëren van Simon Sinek en the No Asshole Rule. Building a civilized workplace and surviving one that isn’t van Robert Sutton. Wim Pauw en Rob van Erp beschrijven met hun artikel ‘Overleefd door je bedrijfsparaplu’ over de toegevoegde waarde van risicomanagement en compliance.

Robert van Altena verrast ons in dit themanummer met een bijdrage over de uitdagingen waarmee de compliancefunctie van de opvolgers van Google, Uber en Airbnb te maken krijgt. ‘Hoe deze opvolgers eruit zullen zien is onzeker, wel vermoeden we dat de nieuwkomers opener en flexibeler zullen zijn’. Robert van Altena schets in zijn bijdrage de uitdagingen voor de ‘compliancefunctie van de toekomst’ aan de hand van een Exponential Organization (ExO) volgens het ExO framework van Salim Ismali. Naast het introduceren van het framework van Ismali poogt Robert van Altena de compliance professional aan te zetten tot nadenken over de toekomst. Een toekomst die de compliancefunctie wellicht nog spannender maakt!

Ten slotte nog de Nationale Compliance Award nominatie. Het Tijdschrift voor Compliance was genomineerd voor de Nationale Compliance Award welke het Nederlands Compliance Instituut jaarlijks uitreikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder heeft ingezet voor het vakgebied Compliance en de professionalisering van de compliancefunctie. De uitreiking van de Nationale Compliance Award heeft plaatsgevonden op 4 februari 2016 tijdens de Relatiedag in Kasteel Nyenrode. De award is toegekend aan Sylvie Bleker-van Eyk. Namens de redactie wil ik haar van harte feliciteren. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF