‘Ter Visie – Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders: van melding aan Huis, naar melding aan toezichthouders’

Deze bijdrage gaat nader in op het wetsvoorstel Huis voor de Klokkenluiders zoals thans in behandeling is bij de Eerste Kamer. Aan de orde komen de wordingsgeschiedenis van het wetsvoorstel: van melding aan Huis naar melding aan toezichthouder, de beschermde melding aan de toezichthouder, de voorwaarden die aan een externe melding zijn gesteld en de gewenste analogie voorwaarden voor onderzoek door het Huis – en de voorwaarden voor de bescherming van de werknemer.

Ook komt de relevante communicatie met de werknemer, alsook zijn niveau en functie aan de orde en wordt gewezen op het belang van juiste advisering aan de werknemer die een externe melding overweegt. Geconcludeerd wordt dat de rol van het Huis in de praktijk vooral een adviserende zal zijn, hetgeen een beperktere rol is dan door de initiatiefnemers van het Eerste Wetsvoorstel voor ogen hadden. Betoogd wordt dat dit echter geenszins betekent dat daarmee de rol en betekenis van een klokkenluider is terug gebracht. Doordat een externe melding in de regel in plaats van aan het Huis aan de toezichthouder wordt gedaan, zal die in de praktijk naar verwachting grotere implicaties hebben, mede gezien de taak van de toezichthouder van handhaving van de regelgeving.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF