SOMO-rapport: A structural problem in the shadows | Lobby by banks in the Netherlands

Het SOMO-rapport 'A structural problem in the shadows Lobby by banks in the Netherlands' onderzoekt specifieke aspecten van lobby-activiteiten van de Nederlandse banken ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Triodos. Hoe transparant zijn banken over hun activiteiten? Hoe zijn de contacten tussen het Ministerie en de banken? Welke invloed hebben ze op het Ministerie van Financiën? Het onderzoek richt zich specifiek op de besluitvormingsprocessen voor nieuwe financiële wetgeving.

  • Hoofdstuk 1 gaat over hoe transparant van het Ministerie van Financiën is voor burgers die willen weten hoe besluitvorming plaats vindt, en die invloed willen uitoefenen.
  • Hoofdstuk twee geeft inzicht in de wisselwerking tussen het ministerie en de Nederlandse banken met betrekking tot financiële wetsvoorstellen.
  • In hoofdstuk drie wordt uitgelegd hoe de lobby intern bij de banken is georganiseerd.
  • Hoofdstuk vier gaat in op de verschillende branche-organisaties waar Nederlandse banken lid van zijn en de mate waarin ze daardoor op verschillende niveaus invloed uit oefenen.

Het rapport sluit af met commentaren op de bestaande tekortkomingen en risico’s, en aanbevelingen om de onevenwichtigheden te herstellen.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals. SOMO onderzoekt sinds 1973 op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu. Ze verlenen ook diensten op maat (onderzoek, advies en training) aan maatschappelijke organisaties. 
 

Lees hier het volledige rapport:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF