'Screening nog niet uit de kinderschoenen'

Bestuurlijk Nederland werd afgelopen decennium steeds vaker zichtbaar geconfronteerd met integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Corruptie en fraude, maar ook incidenten rondom verkeerd declareren en belangenverstrengeling kwamen aan het licht. Hoe moeten we met zulke integriteitskwesties in de Nederlandse politiek omgaan? En kunnen we ze voorkomen? 

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF