Rijksrecherche roept burger op om melding te maken van niet integere politicus

Tot de Rijksrecherche binnenvalt bij Van Rey thuis en in het Roermondse stadhuis, is de politicus invloedrijk en populair. Het onderzoek zorgt ervoor dat hij stopt als VVD senator en wethouder. Hij wordt vanwege de beschuldigingen door het VVD-partijbestuur geroyeerd. Van Rey houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat het uitwisselen van informatie hoort bij een functie in het openbaar bestuur. ‘Klankborden’ noemt hij het.

Uit de jaarcijfers blijkt dat ook de Rijksrecherche, die ambtsmisdrijven onderzoekt, vaker onderzoek doet naar ambtelijke corruptie bij gemeenten, provincies of het Rijk. Ruim een kwart van alle onderzoeken (gemiddeld 100) gaat over ambtelijke corruptie. 

Toch denkt de Rijksrecherche dat dit ‘het topje van de ijsberg is’. Dat zegt Henk Hummel, directeur opsporing bij de Rijksrecherche in EenVandaag. Er is slechts een beperkt zich op corruptie omdat er sprake is van een ‘1-op-1 relatie’ waarbij geen van de partijen een belang heeft om te praten. 

De burger zou een actievere rol kunnen spelen in het aan het licht brengen van ambtelijke omkoping, stelt Hummel. “Als een burger ervan overtuigd is dat er sprake is van strafbare feiten, meer dan een onderbuikgevoel, dan kan hij het melden”, zegt de directeur. De Rijksrecherche heeft een meldpunt hiervoor. 

Bron: EenVandaag

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF