Onderzoek naar rol ex-korpschef Bouman in declaratie-affaire

Het ministerie van Veiligheid en Justitie begint een onafhankelijk onderzoek naar de rol van ex-korpschef Gerard Bouman bij het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie. 

Aanleiding zijn de exorbitante uitgaven waardoor de COR afgelopen jaar in opspraak raakte. Luxe feesten, cruises en peperdure vergaderlocaties veroorzaakten veel verontwaardiging, niet in de laatste plaats bij de Nationale Politie zelf, die was verwikkeld in een ingrijpende reorganisatie.

Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of Bouman een oogje toekneep en de COR zijn gang liet gaan, in ruil voor instemming met de moeizame reorganisatie bij de Nationale Politie. 

Bouman, die in februari opstapte als korpschef, is nog steeds als 'adviseur' in dienst bij de politie. Hij kreeg bij zijn afscheid bijna twee jaar de tijd om op zoek te gaan naar nieuw werk, met behoud van een kleine twee ton aan salaris. Bouman was tot dusver niet bereikbaar voor een reactie op de uitspraken over zijn rol bij het declaratieschandaal.


Achtergrond

Een eerder oriënterend onderzoek naar de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad van de politie deed vermoedens van strafbare feiten rijzen. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie heeft om die reden aangifte gedaan tegen de tegen oud-voorzitter Frank G. van de ondernemingsraad.

Volgens het onderzoeksteam van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten zijn in elk geval de voormalig voorzitter van de raad, Frank G., en een ondernemer die diensten leverde bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken.

Nu is dus ook een onderzoek ingesteld naar ex-korpschef Gerard Bouman.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF