Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke Limburgse zorginstelling Daelzicht

Het Limburgse Daelzicht, een zorginstelling die 2.000 mensen met een verstandelijke beperking begeleidt en huisvest, is in opspraak gekomen vanwege mogelijke belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Verwanten en vrienden werden als tussenpersoon ingeschakeld en contracten werden gegund aan bevriende partijen, meldt NRC Handelsblad. Naar aanleiding van vragen van VVD’er Potters over vermeende misstanden bij zorginstelling Daelzicht zegt staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) onafhankelijk onderzoek toe zoals recent in april na aandringen van onder andere de VVD-fractie ook bij Alliade is gebeurd.  

Er zullen drie onderzoeken plaatsvinden. Allereerst is dat een forensisch onderzoek door een extern en onafhankelijk bureau om te bekijken wat er aan de hand is. Op het moment dat sprake zou zijn van wederrechtelijk handelen, zal dit worden doorgeleid naar de bevoegde justitiële instanties. In de tweede plaats is dat een intern governanceonderzoek, ook door een onafhankelijk onderzoeksbureau van buiten de regio, om te bekijken hoe de interne besluitvorming is gelopen. In de derde plaats is dat een onderzoek naar de interne cultuur om te bekijken of klachten die in de organisatie worden geuit, voldoende aandacht krijgen. De IGZ houdt de ontstane situatie binnen de zorginstelling ook nauwlettend in de gaten.

Potters benadrukt dat zorggeld niet verspild mag worden aan de hobby’s van bestuurders. Daar is de staatssecretaris het helemaal mee eens: alleen al de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF