Omvang integriteitsschendingen bij Gemeente Amsterdam blootgelegd met WOB-verzoek

Uit een lijst met integriteitsschendingen die burgemeester Eberhard van der Laan afgelopen dinsdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt dat het aantal fraudegevallen bij de gemeente Amsterdam hoger ligt dan de vier gevallen die tot op heden bekend waren.

Over een periode van vier jaar zijn 32 meldingen van fraude onderzocht waarvan 19 terecht bleken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot negen ontslagenen. Het ging om onder meer diefstal, corruptie, belangenverstrengeling, uitkeringsfraude en verduistering.

De Telegraaf heeft een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur om inzicht te krijgen in de integriteitsschendingen bij de Gemeente Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft deze vervolgens naar de gemeenteraad gestuurd.

Op dit moment lopen er nog twee onderzoeken. Zo kijkt de politie nog naar de handel en wandel van medewerkers die een of meer opdrachten aan bevriende partijen hebben gegund. Vorig jaar is een ambtenaar de laan uitgestuurd omdat hij via het bedrijf dat hij runde met zijn vrouw voor ten minste 500.000 euro aan rekeningen heeft ingediend, zonder dat er een tegenprestatie is geleverd.

 

Lees verder: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF