OESO-rapport: aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping

De OESO heeft op vrijdag 9 december een rapport gepubliceerd met betrekking tot de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping: Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report. Het rapport zet onder meer uiteen welke mogelijkheden er op dit moment zijn voor het aansprakelijk houden van rechtspersonen onder de 41 staten die partij zijn bij het OESO Anti-corruptieverdrag

Het rapport is gelanceerd tijdens de Roundtable on Corporate Liability for Foreign Bribery die werd gehost door de Working Group on Bribery (WGB) van de OESO. Tijdens deze rondetafel is aan overheden, de private sector en de media gelegenheid geboden om te reflecteren op de huidige mogelijkheden om rechtspersonen aansprakelijkheid te stellen. 

Hierbij kwam onder meer het volgende aan bod:

  • Wat is het nut van het aansprakelijk houden van rechtspersonen? 
  • Het creëren en implementeren van een systeem waarbij rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden
  • Praktijkbeoefenaren aan het woord over aansprakelijkheid van rechtspersonen

De OESO onderstreept met het rapport het belang van het aansprakelijk kunnen houden van rechtspersonen, onder meer in het kader van buitenlandse omkoping. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF